Chào mừng đến với Vạn Thành Group
0947 22 86 86

Ngoại tổng hợp

Ngoại tổng hợp

Ngoại tổng hợp

Ngoại tổng hợp

Ngoại tổng hợp
Ngoại tổng hợp

Chuyên khoa mũi nhọn

Ngoại tổng hợp

09-08-2016 11:12:40 PM
Khoa Ngoại Tổng hợp tại Phòng Khám Đa Khoa Vạn Thành là một trong những chuyên khoa trọng yếu, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện trong lĩnh vực điều trị ngoại khoa cho người lớn và trẻ em. Đội ngũ bác sĩ cùng điều dưỡng giàu kinh nghiệm chuyên môn, tận tâm và không ngừng nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến nhất nhằm đem lại dịch vụ chất lượng cho người bệnh.
Khoa Ngoi Tng hp ti Phòng Khám Đa Khoa Vạn Thành là mt trong nhng chuyên khoa trng yếu, cung cp dch v chuyên nghip và toàn din trong lĩnh vc điu tr ngoi khoa cho người ln và tr em. Đi ngũ bác sĩ cùng điu dưỡng giàu kinh nghim chuyên môn, tn tâm và không ngng nghiên cu, ng dng các phương pháp điu tr tiên tiến nht nhm đem li dch v cht lượng cho người bnh.
Các dch v chuyên khoa Ngoi bao gm:
- Sơ cu, cp cu ban đu ngoi khoa
- Khám và x trí vết thương thông thường
- Bó bt gy xương nh
- Tháo bt theo ch đnh ca thy thuc bó bt
- M u nang bã đu, u nông nh
Và nhiu dch v khác dành cho khách hàng ca Phòng Khám Đa Khoa Vạn Thành.

Tin mới nhất

Góc khách hàng

Ms Elena

I really love your service, you have good equipments. Thanh you for caring me with family <3

Ms Elena

Chị Ngô Thị Minh

Mình từng đến Vạn Thành , bác sĩ và nhân viên ở đây rất nhiệt tình với khách hàng. Nhân viên ở đây còn tư vấn tận...

Chị Ngô Thị Minh

Chị Nguyễn Phương

Ấn tượng về Nha Khoa Vạn Thành vẫn còn mãi đến bây giờ, bác sĩ và nhân viên ở đây rất nhiệt tình với khách hàng....

Chị Nguyễn Phương

Chị Nguyễn Lê Hồng Diễm

Mình dẫn gia đình 4 thế hệ tới khám ở đây, chất lượng của Vạn Thành rất tốt, mình thích khâu dịch vụ chuyên nghiệp...

Chị Nguyễn Lê Hồng Diễm

BÁC SĨ
d
Khám sức khỏe