Tag Archives: Test nhanh

FLURONA, đồng nhiễm và những điều cần biết

‘Flurona’ không phải một căn bệnh riêng mà là một thuật ngữ chỉ tình trạng cùng lúc đồng nhiễm cả Covid-19 và cúm. Những trường hợp đầu tiên Các trường hợp “Flurona” đầu tiên đã được ghi nhận ở Mỹ, Israel, Brazil, Philippines và Hungary thậm chí trước khi thuật ngữ này được đặt tên. […]

Miễn dịch cộng đồng có đang quá xa vời?

Beta, delta,…rồi đến Omicron, các biến chủng mới lần lượt ra đời khiến cho mục tiêu miễn dịch cộng đồng của thế giới ngày càng xa hơn. Một số nhà khoa học đã dự đoán rằng nhiều khu vực trên thế giới có thể chẳng bao giờ đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng với covid-19. […]