Phòng Khám Đa Khoa Vạn Thành được thành lập năm 2016, quy mô phục vụ mỗi ngày hơn 1000 lượt thăm khám từ đó đáp ứng được như cầu thiết thực từ Quý Bệnh Nhân tại địa phương, mang đến sự thuận tiện không phải di chuyển đến TP.HCM mà vẫn có thể thăm khám đầy đủ các chuyên khoa.

XEM CHI TIẾT

Tổng quát cơ bản
Tầm soát các yêu tố cơ bản

Tổng quát nâng cao
Tầm soát các yêu tố nâng cao

Tổng quát theo yêu cầu
Theo nhu cầu khách hàng

Bệnh phổi - hô hấp
Môi trường làm việc

Bệnh nhiễm độc chì
Môi trường làm việc

Bệnh nhiễm độc Mangan
Mội trường làm việc

Bệnh nhiễm độc trini - trotoluen
Môi trường làm việc

Bệnh nhiễm độc Asen
Môi trường làm việc

12 chuyên khoa cùng với 200 bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp Quý Khách có kết quả thăm khám chính xác.

BS.CKI – MAI XUÂN THỦY

Giám Đốc Chuyên Môn – Bác sĩ Khoa Nội