Dịch vụ xe cấp cứu 24/24 phục vụ nhu cầu cấp cứu trong và ngoài tỉnh. Bảng giá chi phí vận chuyển chi tiết: